Vi vill skapa en trädgård där det finns utrymme för både bus och lek, vila och återhämtning samtidigt som det finns en blandning av ätbart till både matlagning och för barnen att gå och plocka när lusten faller in.

Jag vill gärna dela med mig av förvandlingen från en ganska livlös trädgård med nästan bara gräsmatta till en mysig och harmonisk trädgård.

Det som redan finns i trädgården är en perenn, bär och kryddrabatt i en uppmurad rabatt. Samt någon buske och något enstaka träd.

Jag kommer i första hand att koncentrera mig på en sida av trädgården som i dagsläget endast fungerar som en passage, en kortsida av huset som löper längs med gatan. Här är det mestadels skugga under dagen, det är endast sen eftermiddag till kvällen solen når husväggen.
Här vill jag skapa en återhämtningsplats med mycket växtlighet. Ytan kommer att få tre olika rabatter där färg har stor betydelse samt en sittplats. Det kommer att finnas blommor och växter med andra färger i respektive rabatt men mesta dels en rabatt med rosa blommor mot vår grå husvägg, en surjordsrabatt med blå blommor i mitt emot och den tredje och sista rabatten längs med häcken. Den sist nämnda är jag inte helt hundra klar med vilka färger vi ska ha, bara att höjden på växterna kommer att vara minst 50 cm höga och kommer endast att vara en ren perennrabatt.

Nu finns här ett Japanskt körsbärsträd som är planterat nu i år (kommer att stå kvar), en Rododendronbuske blå som planterades förra året (kommer att flyttas in i surjordsrabatten), en Magnolia buske Susan (kommer att flyttas in i surjordsrabatten), Mossflox (kommer att flyttas in i surjordsrabatten) och vit Pion (flyttad i år som kommer att få stå kvar) och till sist en vit spirea som är minst 8 år gammal (osäkert om den kommer att få stå kvar).

Det jag har gjort i år är att gräva upp en rabatt längs med husväggen och jordförbättrat med naturgödsel samt flyttat in den vita Pionen. Här vill vi ha Stockrosor och Stockrosen behöver förkultiveras  i Februari och då vill jag ha rabatten färdig när det är helt frostfritt för utplantering.

Fortsättning följer…